No items found.

Samarbeid med akademia

Tre er en fornybar ressurs, men kan vi bruke materialene våre på en enda mer bærekraftig måte?

Dette er noen av problemstillingene vi er opptatt av, og for å se nærmere på dette samarbeider vi med akademia. Konkret samarbeider vi med fagmiljø ved Universitetet i Bergen, der våre problemstillinger blant annet er tema i masteroppgaver. Vi mener at nye løsninger er svaret på morgendagens utfordringer.

Trapperingen er opptatt av å bruke materialer på en så bærekraftig måte som mulig, og samarbeider med akademia for å finne nye løsninger.

No items found.

Flere prosjekter der vi gjør en forskjell.