Plant et tre

Som en del av vår miljøsatsing besluttet vi i 2020 å plante ett tre for hver trapp vi selger.

Plant et tre

Som en del av vår miljøsatsing besluttet vi i 2020 å plante ett tre for hver trapp vi selger.

Plant et tre

Som en del av vår miljøsatsing besluttet vi i 2020 å plante ett tre for hver trapp vi selger.

Plant et tre

Plant et tre

Plant et tre

Et tre bruker karbon fra CO₂ når det vokser.

Et tre bruker karbon fra CO₂ når det vokser.

Et tre bruker karbon fra CO₂ når det vokser.

Et tre bruker karbon fra CO₂ når det vokser.

Et tre bruker karbon fra CO₂ når det vokser.

Et tre bruker karbon fra CO₂ når det vokser.

Skogen binder 25 millioner tonn CO2

Trær kan potensielt binde i gjennomsnitt hele 1,8 kilo CO2 pr. kilo treverk. Hvert år binder den norske skogen omtrent 25 millioner tonn CO2, som tilsvarer over halvparten av det menneskeskapte CO2- utslippet i Norge.

Planter ett tre pr trapp

Vi vet at planting av skog på nye arealer vil være et viktig bidrag i å begrense den globale temperaturstigningen til to grader. Derfor bestemte vi for oss for å plante flere trær. For hver trapp vi selger planter vi et nytt tre i Fritzøe Skoger i Larvik. Her får vi hjelp fra erfarne skogsforvaltere til selve plantingen..

Skogen binder 25 millioner tonn CO2

Trær kan potensielt binde i gjennomsnitt hele 1,8 kilo CO2 pr. kilo treverk. Hvert år binder den norske skogen omtrent 25 millioner tonn CO2, som tilsvarer over halvparten av det menneskeskapte CO2- utslippet i Norge.

Planter ett tre pr trapp

Vi vet at planting av skog på nye arealer vil være et viktig bidrag i å begrense den globale temperaturstigningen til to grader. Derfor bestemte vi for oss for å plante flere trær. For hver trapp vi selger planter vi et nytt tre i Fritzøe Skoger i Larvik. Her får vi hjelp fra erfarne skogsforvaltere til selve plantingen..

Skogen binder 25 millioner tonn CO2

Trær kan potensielt binde i gjennomsnitt hele 1,8 kilo CO2 pr. kilo treverk. Hvert år binder den norske skogen omtrent 25 millioner tonn CO2, som tilsvarer over halvparten av det menneskeskapte CO2- utslippet i Norge.

Planter ett tre pr trapp

Vi vet at planting av skog på nye arealer vil være et viktig bidrag i å begrense den globale temperaturstigningen til to grader. Derfor bestemte vi for oss for å plante flere trær. For hver trapp vi selger planter vi et nytt tre i Fritzøe Skoger i Larvik. Her får vi hjelp fra erfarne skogsforvaltere til selve plantingen..

Så langt har Trapperingen plantet 15.300 trær. Og for hver trapp vi selger i 2023 blir det et nytt.

Så langt har Trapperingen plantet 15.300 trær. Og for hver trapp vi selger i 2023 blir det et nytt.

Så langt har Trapperingen plantet 15.300 trær. Og for hver trapp vi selger i 2023 blir det et nytt.

Så langt har Trapperingen plantet 15.300 trær. Og for hver trapp vi selger i 2023 blir det et nytt.

Så langt har Trapperingen plantet 15.300 trær. Og for hver trapp vi selger i 2023 blir det et nytt.

Så langt har Trapperingen plantet 15.300 trær. Og for hver trapp vi selger i 2023 blir det et nytt.

Som en del av vår miljøsatsing besluttet vi i 2020 å plante ett tre for hver trapp vi selger.

For oss i Trapperingen er dette en del av en større miljøsatsing. Ved å plante ett tre for hver trapp vi selger, bidrar vi til litt mindre klimagasser i atmosfæren. Et tre bruker karbon fra atmosfæren når det vokser, og holder på klimagassen også etter at det har blitt en trapp. Det er først når treet brenner eller råtner at karbonet sendes ut i atmosfæren igjen.

Hvert år binder den norske skogen omtrent 25 millioner tonn CO2, som tilsvarer over halvparten av det menneskeskapte CO2-utslippet i Norge. Planting av skog på nye arealer vil være et viktig bidrag i å begrense den globale temperaturstigningen til to grader.

For hver trapp vi selger planter vi et nytt tre. Dette gjør vi i samarbeid med Fritzøe Skoger i Larvik. 🌲

No items found.

Flere prosjekter der vi gjør en forskjell.