Et svanemerket hus er kjennetegnet av høy kvalitet og lav miljøbelastning.

Et svanemerket hus er kjennetegnet av høy kvalitet og lav miljøbelastning.

Et svanemerket hus er kjennetegnet av høy kvalitet og lav miljøbelastning.

Et svanemerket hus er kjennetegnet av høy kvalitet og lav miljøbelastning.

Et svanemerket hus er kjennetegnet av høy kvalitet og lav miljøbelastning.

Et svanemerket hus er kjennetegnet av høy kvalitet og lav miljøbelastning.

Både bygget, alle materialene og selve byggeprosessen må oppfylle krav som er satt til et miljømerket byggeprosjekt.

Både bygget, alle materialene og selve byggeprosessen må oppfylle krav som er satt til et miljømerket byggeprosjekt.

Både bygget, alle materialene og selve byggeprosessen må oppfylle krav som er satt til et miljømerket byggeprosjekt.

Både bygget, alle materialene og selve byggeprosessen må oppfylle krav som er satt til et miljømerket byggeprosjekt.

Både bygget, alle materialene og selve byggeprosessen må oppfylle krav som er satt til et miljømerket byggeprosjekt.

Både bygget, alle materialene og selve byggeprosessen må oppfylle krav som er satt til et miljømerket byggeprosjekt.

Alle trappemodellene til Trapperingen er nå registrert i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger.

Alle trappemodellene til Trapperingen er nå registrert i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger.

Alle trappemodellene til Trapperingen er nå registrert i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger.

Alle trappemodellene til Trapperingen er nå registrert i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger.

Alle trappemodellene til Trapperingen er nå registrert i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger.

Alle trappemodellene til Trapperingen er nå registrert i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger.

Leverandør til svanemerkede hus

Alle våre trappemodeller er registrert i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger. Det betyr at de som bygger svanemerkede hus, kan kjøpe trapper fra Trapperingen.

Et svanemerket hus er kjennetegnet av høy kvalitet og lav miljøbelastning. Både bygget, alle materialene og selve byggeprosessen må oppfylle krav som er satt til et miljømerket byggeprosjekt.

Vil bidra for miljøet

– Vi i Trapperingen ønsker å utgjøre en forskjell når det gjelder miljø, og vi har satt i gang ulike tiltak i den forbindelse. Vi vil møte kravene til miljøhensyn, og det at våre trapper er listet i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger passer fint inn i vår strategi, sier daglig leder i Trapperingen, Espen Eriksen.

Økt etterspørsel etter svanemerkede bygg

Flere store boligutviklere har nå besluttet å bygge kun svanemerkede bygg, noe som er positivt i et miljøperspektiv. Svanemerkede bygger de mest miljøoptimale byggene, og de ivaretar alt som har med miljøbelastning å gjøre både inne og ute.

Husproduktportalen for de som bygger

Husproduktportalen som Trapperingen er listet i, er en lukket portal der kun de som bygger svanemerkede bygg har tilgang. For å stå på lista i husproduktportalen er det noen minimumskrav som må være oppfylt.

– Det er ikke utarbeidet egne livsløpsbaserte miljømerkingskrav til trapper, så Trapperingen kan ikke svanemerke seg i dag. Men Trapperingen har oppfylt kravene for å være er listet i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger, og det er positivt for oss, sier Espen Eriksen i Trapperingen.

Husproduktportalen som Trapperingen er listet i, er en lukket portal der kun de som bygger svanemerkede bygg har tilgang.

No items found.

Flere prosjekter der vi gjør en forskjell.