Alle medarbeidere i Trapperingen har gjennomgått opplæring i grønn omstilling og bærekraft.

Alle medarbeidere i Trapperingen har gjennomgått opplæring i grønn omstilling og bærekraft.

Alle medarbeidere i Trapperingen har gjennomgått opplæring i grønn omstilling og bærekraft.

Alle medarbeidere i Trapperingen har gjennomgått opplæring i grønn omstilling og bærekraft.

Alle medarbeidere i Trapperingen har gjennomgått opplæring i grønn omstilling og bærekraft.

Alle medarbeidere i Trapperingen har gjennomgått opplæring i grønn omstilling og bærekraft.

Målet med opplæringen er å øke kompetansen på bærekraft og å sørge for at alle har samme grunnmur til å forstå hvordan bærekraft påvirker oss i dag og framover.

Målet med opplæringen er å øke kompetansen på bærekraft og å sørge for at alle har samme grunnmur til å forstå hvordan bærekraft påvirker oss i dag og framover.

Målet med opplæringen er å øke kompetansen på bærekraft og å sørge for at alle har samme grunnmur til å forstå hvordan bærekraft påvirker oss i dag og framover.

Målet med opplæringen er å øke kompetansen på bærekraft og å sørge for at alle har samme grunnmur til å forstå hvordan bærekraft påvirker oss i dag og framover.

Målet med opplæringen er å øke kompetansen på bærekraft og å sørge for at alle har samme grunnmur til å forstå hvordan bærekraft påvirker oss i dag og framover.

Målet med opplæringen er å øke kompetansen på bærekraft og å sørge for at alle har samme grunnmur til å forstå hvordan bærekraft påvirker oss i dag og framover.

Kompetanseheving

For å opptre bærekraftig må vi ha kunnskap, og alle medarbeidere i Trapperingen har gjennomgått opplæring i grønn omstilling og bærekraft for å kunne ta bedre valg både på kort og lang sikt.

Målet med opplæringen er å øke kompetansen på bærekraft og å sørge for at alle har samme grunnmur til å forstå hvordan bærekraft påvirker oss i dag og framover. Det som kommer til å påvirke bedrifter mest de neste årene er EUs Green Deal, og gjennom kompetanseheving i hele organisasjonen har Trapperingen som mål å være best mulig forberedt.

Målet med opplæringen er å øke kompetansen på bærekraft og å sørge for at alle har samme grunnmur til å forstå hvordan bærekraft påvirker oss i dag og framover.

No items found.

Flere prosjekter der vi gjør en forskjell.