Vi i Trapperingen tar bærekraft på alvor, og jobber systematisk - trinn for trinn

Bærekraft – #1

Vi i Trapperingen tar bærekraft på alvor, og jobber systematisk - trinn for trinn

Vi i Trapperingen tar bærekraft på alvor, og jobber systematisk - trinn for trinn

Vi i Trapperingen tar bærekraft på alvor, og jobber systematisk - trinn for trinn

Vi i Trapperingen tar bærekraft på alvor, og jobber systematisk - trinn for trinn

Vi i Trapperingen tar bærekraft på alvor, og jobber systematisk - trinn for trinn

Les mer

Vi i Trapperingen tar bærekraft på alvor, og jobber systematisk - trinn for trinn

Vi i Trapperingen tar bærekraft på alvor, og jobber systematisk - trinn for trinn

Vi i Trapperingen tar bærekraft på alvor, og jobber systematisk - trinn for trinn

FNs bærekraftsmål 9FNs bærekraftsmål 11FNs bærekraftsmål 12FNs bærekraftsmål 13FNs bærekraftsmål 15FNs bærekraftsmål 17
Det vi gjør i dag påvirker morgendagen.

Bærekraft – #2

Det vi gjør i dag påvirker morgendagen.

Det vi gjør i dag påvirker morgendagen.

Det vi gjør i dag påvirker morgendagen.

Det vi gjør i dag påvirker morgendagen.

Det vi gjør i dag påvirker morgendagen.

Les mer

Det vi gjør i dag påvirker morgendagen.

Det vi gjør i dag påvirker morgendagen.

Det vi gjør i dag påvirker morgendagen.

FNs bærekraftsmål 9FNs bærekraftsmål 11FNs bærekraftsmål 12FNs bærekraftsmål 13FNs bærekraftsmål 15FNs bærekraftsmål 17
Alle kan gjøre litt. Dette gjør vi.

Bærekraft – #3

Alle kan gjøre litt. Dette gjør vi.

Alle kan gjøre litt. Dette gjør vi.

Alle kan gjøre litt. Dette gjør vi.

Alle kan gjøre litt. Dette gjør vi.

Alle kan gjøre litt. Dette gjør vi.

Les mer

Alle kan gjøre litt. Dette gjør vi.

Alle kan gjøre litt. Dette gjør vi.

Alle kan gjøre litt. Dette gjør vi.

FNs bærekraftsmål 9FNs bærekraftsmål 11FNs bærekraftsmål 12FNs bærekraftsmål 13FNs bærekraftsmål 15FNs bærekraftsmål 17
Siden 2020 har vi hatt spesielt fokus på, og jobbet systematisk med bærekraft.

Bærekraft – #4

Siden 2020 har vi hatt spesielt fokus på, og jobbet systematisk med bærekraft.

Siden 2020 har vi hatt spesielt fokus på, og jobbet systematisk med bærekraft.

Siden 2020 har vi hatt spesielt fokus på, og jobbet systematisk med bærekraft.

Siden 2020 har vi hatt spesielt fokus på, og jobbet systematisk med bærekraft.

Siden 2020 har vi hatt spesielt fokus på, og jobbet systematisk med bærekraft.

Les mer

Siden 2020 har vi hatt spesielt fokus på, og jobbet systematisk med bærekraft.

Siden 2020 har vi hatt spesielt fokus på, og jobbet systematisk med bærekraft.

Siden 2020 har vi hatt spesielt fokus på, og jobbet systematisk med bærekraft.

FNs bærekraftsmål 9FNs bærekraftsmål 11FNs bærekraftsmål 12FNs bærekraftsmål 13FNs bærekraftsmål 15FNs bærekraftsmål 17
Alle medarbeiderne i våre fabrikker er engasjert i arbeidet, og ønsker å bidra til å gjøre en forskjell.

Bærekraft – #5

Alle medarbeiderne i våre fabrikker er engasjert i arbeidet, og ønsker å bidra til å gjøre en forskjell.

Alle medarbeiderne i våre fabrikker er engasjert i arbeidet, og ønsker å bidra til å gjøre en forskjell.

Alle medarbeiderne i våre fabrikker er engasjert i arbeidet, og ønsker å bidra til å gjøre en forskjell.

Alle medarbeiderne i våre fabrikker er engasjert i arbeidet, og ønsker å bidra til å gjøre en forskjell.

Alle medarbeiderne i våre fabrikker er engasjert i arbeidet, og ønsker å bidra til å gjøre en forskjell.

Les mer

Alle medarbeiderne i våre fabrikker er engasjert i arbeidet, og ønsker å bidra til å gjøre en forskjell.

Alle medarbeiderne i våre fabrikker er engasjert i arbeidet, og ønsker å bidra til å gjøre en forskjell.

Alle medarbeiderne i våre fabrikker er engasjert i arbeidet, og ønsker å bidra til å gjøre en forskjell.

FNs bærekraftsmål 9FNs bærekraftsmål 11FNs bærekraftsmål 12FNs bærekraftsmål 13FNs bærekraftsmål 15FNs bærekraftsmål 17
Arbeidet vårt handler om å bruke våre ressurser på en best mulig måte, slik at vi har minst mulig avfall. Det er bra for miljøet, og også bra for vår drift.

Bærekraft – #6

Arbeidet vårt handler om å bruke våre ressurser på en best mulig måte, slik at vi har minst mulig avfall. Det er bra for miljøet, og også bra for vår drift.

Arbeidet vårt handler om å bruke våre ressurser på en best mulig måte, slik at vi har minst mulig avfall. Det er bra for miljøet, og også bra for vår drift.

Arbeidet vårt handler om å bruke våre ressurser på en best mulig måte, slik at vi har minst mulig avfall. Det er bra for miljøet, og også bra for vår drift.

Arbeidet vårt handler om å bruke våre ressurser på en best mulig måte, slik at vi har minst mulig avfall. Det er bra for miljøet, og også bra for vår drift.

Arbeidet vårt handler om å bruke våre ressurser på en best mulig måte, slik at vi har minst mulig avfall. Det er bra for miljøet, og også bra for vår drift.

Les mer

Arbeidet vårt handler om å bruke våre ressurser på en best mulig måte, slik at vi har minst mulig avfall. Det er bra for miljøet, og også bra for vår drift.

Arbeidet vårt handler om å bruke våre ressurser på en best mulig måte, slik at vi har minst mulig avfall. Det er bra for miljøet, og også bra for vår drift.

Arbeidet vårt handler om å bruke våre ressurser på en best mulig måte, slik at vi har minst mulig avfall. Det er bra for miljøet, og også bra for vår drift.

FNs bærekraftsmål 9FNs bærekraftsmål 11FNs bærekraftsmål 12FNs bærekraftsmål 13FNs bærekraftsmål 15FNs bærekraftsmål 17
Det handler om å ta gode valg hver dag - alene og i samarbeid med andre.

Bærekraft – #7

Det handler om å ta gode valg hver dag - alene og i samarbeid med andre.

Det handler om å ta gode valg hver dag - alene og i samarbeid med andre.

Det handler om å ta gode valg hver dag - alene og i samarbeid med andre.

Det handler om å ta gode valg hver dag - alene og i samarbeid med andre.

Det handler om å ta gode valg hver dag - alene og i samarbeid med andre.

Les mer

Det handler om å ta gode valg hver dag - alene og i samarbeid med andre.

Det handler om å ta gode valg hver dag - alene og i samarbeid med andre.

Det handler om å ta gode valg hver dag - alene og i samarbeid med andre.

FNs bærekraftsmål 9FNs bærekraftsmål 11FNs bærekraftsmål 12FNs bærekraftsmål 13FNs bærekraftsmål 15FNs bærekraftsmål 17
Det er seks av FNs bærekraftsmål som vi ser vi kan gjøre en forskjell innenfor.

Bærekraft – #8

Det er seks av FNs bærekraftsmål som vi ser vi kan gjøre en forskjell innenfor.

Det er seks av FNs bærekraftsmål som vi ser vi kan gjøre en forskjell innenfor.

Det er seks av FNs bærekraftsmål som vi ser vi kan gjøre en forskjell innenfor.

Det er seks av FNs bærekraftsmål som vi ser vi kan gjøre en forskjell innenfor.

Det er seks av FNs bærekraftsmål som vi ser vi kan gjøre en forskjell innenfor.

Les mer

Det er seks av FNs bærekraftsmål som vi ser vi kan gjøre en forskjell innenfor.

Det er seks av FNs bærekraftsmål som vi ser vi kan gjøre en forskjell innenfor.

Det er seks av FNs bærekraftsmål som vi ser vi kan gjøre en forskjell innenfor.

FNs bærekraftsmål 9FNs bærekraftsmål 11FNs bærekraftsmål 12FNs bærekraftsmål 13FNs bærekraftsmål 15FNs bærekraftsmål 17

Bærekraft – #9

Les mer

FNs bærekraftsmål 9FNs bærekraftsmål 11FNs bærekraftsmål 12FNs bærekraftsmål 13FNs bærekraftsmål 15FNs bærekraftsmål 17
Så langt har dette resultert i sju konkrete prosjekter.

Bærekraft – #10

Så langt har dette resultert i sju konkrete prosjekter.

Så langt har dette resultert i sju konkrete prosjekter.

Så langt har dette resultert i sju konkrete prosjekter.

Så langt har dette resultert i sju konkrete prosjekter.

Så langt har dette resultert i sju konkrete prosjekter.

Les mer

Så langt har dette resultert i sju konkrete prosjekter.

Så langt har dette resultert i sju konkrete prosjekter.

Så langt har dette resultert i sju konkrete prosjekter.

FNs bærekraftsmål 9FNs bærekraftsmål 11FNs bærekraftsmål 12FNs bærekraftsmål 13FNs bærekraftsmål 15FNs bærekraftsmål 17

Les mer om prosjekter der vi gjør en forskjell.

Din rådgiver gjennom hele prosessen

Ved hjelp av vår prisindikator får du selv velge blant flere av våre trappemodeller, farger/beis, vang, trinn så får du et estimat på hva din nye trapp vil koste.

en person som måler et trestykke med et bånd
en flokk med sauer som beiter på toppen av en frodig grønn skog

Norsk og lokalt for best kvalitet

Det er mange valg og beslutninger som skal taes når du kjøper ny trapp. Vi i Trapperingen hjelper deg med hele prosessen. Trappen blir boligens blikkfang, og har flere viktige oppgaver. Trappen skal løfte resten av interiøret, samt at trappen skal være et bindeledd mellom etasjene.  Ta kontakt så hjelper vi den gjennom hele prosessen.