I 2020 besluttet vi å starte en prosess mot miljøsertifisering

I 2020 besluttet vi å starte en prosess mot miljøsertifisering

I 2020 besluttet vi å starte en prosess mot miljøsertifisering

I 2020 besluttet vi å starte en prosess mot miljøsertifisering

I 2020 besluttet vi å starte en prosess mot miljøsertifisering

I 2020 besluttet vi å starte en prosess mot miljøsertifisering

Samme høst ble både hovedkontoret og alle fabrikkene Miljøfyrtårnsertifisert!

Samme høst ble både hovedkontoret og alle fabrikkene Miljøfyrtårnsertifisert!

Samme høst ble både hovedkontoret og alle fabrikkene Miljøfyrtårnsertifisert!

Samme høst ble både hovedkontoret og alle fabrikkene Miljøfyrtårnsertifisert!

Samme høst ble både hovedkontoret og alle fabrikkene Miljøfyrtårnsertifisert!

Samme høst ble både hovedkontoret og alle fabrikkene Miljøfyrtårnsertifisert!

Hovedkontoret var først ute med sertifiseringen, og trappefabrikkene fulgte hakk i hæl.

Hovedkontoret var først ute med sertifiseringen, og trappefabrikkene fulgte hakk i hæl.

Hovedkontoret var først ute med sertifiseringen, og trappefabrikkene fulgte hakk i hæl.

Hovedkontoret var først ute med sertifiseringen, og trappefabrikkene fulgte hakk i hæl.

Hovedkontoret var først ute med sertifiseringen, og trappefabrikkene fulgte hakk i hæl.

Hovedkontoret var først ute med sertifiseringen, og trappefabrikkene fulgte hakk i hæl.

I løpet av oktober og november ble Trapperingen B. Innvær, Trapperingen Vegårshei trappefabrikk, Trapperingen Tre Trapp

I løpet av oktober og november ble Trapperingen B. Innvær, Trapperingen Vegårshei trappefabrikk, Trapperingen Tre Trapp

I løpet av oktober og november ble Trapperingen B. Innvær, Trapperingen Vegårshei trappefabrikk, Trapperingen Tre Trapp

I løpet av oktober og november ble Trapperingen B. Innvær, Trapperingen Vegårshei trappefabrikk, Trapperingen Tre Trapp

I løpet av oktober og november ble Trapperingen B. Innvær, Trapperingen Vegårshei trappefabrikk, Trapperingen Tre Trapp

I løpet av oktober og november ble Trapperingen B. Innvær, Trapperingen Vegårshei trappefabrikk, Trapperingen Tre Trapp

Trapperingen Tydal Trappefabrikk og Trapperingen Solli trappefabrikk sertifisert Miljøfyrtårn.

Trapperingen Tydal Trappefabrikk og Trapperingen Solli trappefabrikk sertifisert Miljøfyrtårn.

Trapperingen Tydal Trappefabrikk og Trapperingen Solli trappefabrikk sertifisert Miljøfyrtårn.

Trapperingen Tydal Trappefabrikk og Trapperingen Solli trappefabrikk sertifisert Miljøfyrtårn.

Trapperingen Tydal Trappefabrikk og Trapperingen Solli trappefabrikk sertifisert Miljøfyrtårn.

Trapperingen Tydal Trappefabrikk og Trapperingen Solli trappefabrikk sertifisert Miljøfyrtårn.

Alle fabrikkene våre er Miljøfyrtårn-sertifisert

I 2020 besluttet vi å starte en prosess mot miljøsertifisering, og samme høst ble både hovedkontoret og alle fabrikkene Miljøfyrtårnsertifisert! Hovedkontoret var først ute med sertifiseringen, og trappefabrikkene fulgte hakk i hæl.

I løpet av oktober og november samme år kunne Trapperingen B. Innvær, Trapperingen Vegårshei trappefabrikk, Trapperingen Tre Trapp, Trapperingen Tydal Trappefabrikk og Trapperingen Solli trappefabrikk henge opp sine diplomer som synlig bevis på at de var sertifisert.

Dokumentasjon av miljøinnsats

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er også den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.

For å bli Miljøfyrtårn-sertifisert stilles det ulike krav til produksjonsenheter og f. eks kontorer, og for begge typer virksomheter handler det mye om bevissthet. Det er også Trapperingens erfaring.

- Gjennom denne prosessen har vi fått bedre oversikt over alt som inngår i produksjonsprosessene, og derigjennom fått en større miljøbevissthet i alt vi gjør - fra innkjøp av varer, strømforbruk, printing, reiseaktivitet med mere, forteller Eriksen.'

Motiverende

Trapperingen Vegårshei er en av fabrikkene i Trapperingen. Kurt Egil Bjorkjendal og de 17 medarbeiderne produserer trapper i topp moderne fabrikk i Myra på Vegårshei. I løpet av en måned leverer de ca. 60 trapper i måneden til et geografisk område som strekker seg fra Flekkefjord til Larvik.

Bjorkjendal mener at arbeidet med å bli sertifisert Miljøfyrtårn vært en interessant prosess. De satte ned en miljøgruppe med hovedansvar for å samle informasjon og opplysninger, og alle har gått inn for oppgaven.

- Vi opplever at vi har blitt enda mer bevisst på hvordan vi skal opptre for å skape minst mulig miljøavtrykk. Det motiverer også til fortsatt innsats, slik at vi stadig kan forbedre oss på det vi blir målt på, sier Bjorkjendal.  

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats.

No items found.

Flere prosjekter der vi gjør en forskjell.