Underliggende buet vegg- og frivange

Underliggende buet vegg- og frivange