By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Tydal

Trøndelag

Siden midten av 80-tallet har det blitt produsert trapper hos familiebedriften i Tydal.Mye har skjedd både med trender, materialvalg og muligheter til utforming av trappene, men familien som leverer det ferdige resultatet er fremdeles den samme.

Ansatte

Guri Flatberg

Guri Flatberg

Administrasjon

Trapperingen Tydal

Heidrun Unsgård

Heidrun Unsgård

Salg/teknisk tegner

Trapperingen Tydal

Roger Opphaug

Roger Opphaug

Daglig leder

Trapperingen Tydal

Ole Jørgen Opphaug

Ole Jørgen Opphaug

Montering/serviceansvarlig

Trapperingen Tydal

Besøk oss

Berggardsmyrvegen 3 7590 Tydal