By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Bømlo

Vestland

Trapperingen B. Innvær AS ble etablert allerede i 1928.Kombinasjonen av lang håndverkserfaring og nyteknologi gjør fabrikken i stand til å levere høykvalitets-trapper basert på designmessige tradisjoner. Ved fabrikken i Bremnes er det 20 ansatte. Daglig lederKristian Innvær er tredje generasjon i bedriften, og det er nå mer enn 40 år siden han begynte å produsere trapper.

Ansatte

Kristian Innvær

Kristian Innvær

Daglig leder

Trapperingen B. Innvær

Roy David Thorsen

Roy David Thorsen

Selger Rogaland

Trapperingen B. Innvær

Mirjam Innvær

Mirjam Innvær

Selger / Showroom ansvarlig

Trapperingen B. Innvær

Erich Halbmayr

Erich Halbmayr

Selger Hordaland

Trapperingen B. Innvær

Roy Innvær

Roy Innvær

Teknisk tegner

Trapperingen B. Innvær

Åse Innvær

Åse Innvær

Produksjonsleder

Trapperingen B. Innvær

Jane Helen Furu

Jane Helen Furu

Fakturering / Regnskap

Trapperingen B. Innvær

Besøk oss

Hollundsdalen 35 5430 Bremnes

Åpningstider:

Mandag 07:00 - 15:30
Tirsdag 07:00 - 15:30

Ellers etter avtale.

Tlf: 97510261