By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Alma
Moderne

Alma

Alma er en våre mest populære trapper som med sitt enkle snitt og glassrekkverk, i kombinasjon med eik, bidrar til å sette det unike særpreget på din bolig

Alma / Detalje av gelender

En nett håndløper på toppen av rekkverk i glass.

Alma / Detaljer lav-perspektiv

Rekkverket er festet i et spor som er frest ned i trinnene.

Alma / Trappoppgang repos

Alma som 180-graders repostrapp. Trinn i eik, rekkverk i glass.

Alma / Trappoppgang over flere etasjer 180

Alma som 180-graders svingtrapp. Luftig og elegant!

Trappe-modell Chilli

Avtal et møte med din lokale trappeleverandør

Takk for din henvendelsen. Din lokale trappefabrikk vil ta kontakt med deg.
Oops! Something went wrong while submitting the form.