Returgelender med kombinasjon av stålspiler og glass.

Returgelender med kombinasjon av stålspiler og glass.