Alle trapper blir levert ihht. regelverk med håndløper på vegg.

Alle trapper blir levert ihht. regelverk med håndløper på vegg.