By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Trapperingen kan nå levere trapper til svanemerkede hus

Kan levere tilsvanemerkede prosjekter

Som en av få trappeleverandør i Norge, kan Trapperingen nå levere trapper til svanemerkede hus.

 Alle trappemodellene til Trapperingen er nå registrert i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger. Det betyr at desom bygger svanemerkede hus, kan kjøpe trapper fra Trapperingen. Et svanemerket hus er kjennetegnet av høy kvalitet og lav miljøbelastning. Både bygget, alle materialene og selve byggeprosessen må oppfylle krav som er satt til et miljømerket byggeprosjekt.

Vil bidra for miljøet

– Vi i Trapperingen ønsker å utgjøre en forskjell når det gjelder miljø, og vi har satt i gang ulike tiltak i den forbindelse. Vi er sertifisert Miljøfyrtårn, har konseptet Plant et tre der vi planter ett tre for hver trapp vi selger, og er i gang med andre tiltak som bidrar til å redusere vårt karbonavtrykk. Vi vil møte kravene til miljøhensyn, og det at våre trapper er listet i databasen for byggevare produkter som kan brukes i svanemerkede bygninger passer fint inn i vår strategi, sier daglig leder i Trapperingen,Espen Eriksen.

Økt etterspørsel etter svanemerkede bygg

Flere store bolig utviklere har nå besluttet å bygge kun svanemerkede bygg, noe som er positivt i et miljøperspektiv. Svanemerkede bygger de mest miljø optimale byggene, og de ivaretar alt som har med miljø belastning å gjøre både inne og ute.

Husproduktportalen for de som bygger

Husproduktportalen som Trapperingen er listet i, er en lukket portal der kun de som bygger svanemerkede bygg har tilgang. For å stå på listen i husprodukt portalen er det noen minimumskrav som må være oppfylt.

– Det er ikke utarbeidet egne livsløpsbaserte miljømerkingskrav til trapper, så Trapperingen kan ikke svanemerke seg i dag. Men Trapperingen har oppfylt kravene for å være er listet i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger, og det er positivt for oss, sier Espen Eriksen i Trapperingen.

 

Svanemerkede bygg

Et svanemerket bygg tar hensyn til miljøet under hele byggeprosessen fra råvare til ferdig hus. Det stilles krav til materialer, god ventilasjon og material- og kvalitetskontroll for å unngå fuktskader.Kjennetegn ved et svanemerket bygg:

·      Er godt isolert og trenger lite energi

·      Gjør at du bidrar til å redusere den globaleklima- og miljøbelastningen

·      Gir deg godt inneklima med miljødokumenterte materialer og god ventilasjon

·      Sikrer deg en seriøs byggentreprenør

Kilde: svanemerket.no

 

Husproduktportalen

Trapperingens trapper er listet i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger. Husproduktportalen er en søkbar database som inneholder produkter som enten er svanemerket, har EUEcolabel eller er «listed» for bruk i svanemerkede husprosjekter.Husproduktportalen er dermed et verktøy for lisenssøkere til å finne produkter som kan brukes i svanemerkede prosjekter og til å lage materiallister til sine prosjekter.

Kilde: svanemerket.no

 

Husproduktportalen som Trapperingen er listet i, er en lukket portal der kun de som bygger svanemerkede bygg har tilgang. For å stå på listen i husproduktportalen er det noen minimumskrav som må være oppfylt.

Mer inspirasjon