By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Trapperingen er miljøfyrtårn-sertifisert!

ALLE SERTIFISERT I HØST - Hovedkontoret var først i mål med sertifiseringen, og trappefabrikkene fulgte hakk i hæl. I løpet av oktober og november var Trapperingen B. Innvær på Bremnes i Hordaland, Trapperingen Vegårshei Trappeverksted i Agder, Trapperingen Solli Trappefabrikk på Senja, Trapperingen Tre Trapp på Sætre i Hurum og Trapperingen Tydal Trappefabrikk alle ferdig Miljøfyrtårn-sertifisert.

Trapperingen er opptatt av bærekraft. Våren 2020 besluttet kjeden å starte en prosess mot miljøsertifisering, og nå i høst er både hovedkontoret og alle fabrikkene Miljøfyrtårn-sertifisert!

På hovedkontoret til Trapperingen og hos alle fabrikkene, henger synlige bevis på Miljøfyrtårn-sertifiseringen.

- Det er en stor glede å motta denne plaketten. Bærekraft og miljøet er noe som opptar oss alle, og som vi ser har blitt viktigere og viktigere de siste årene. Det var derfor en samstemt kjede som besluttet å sette i gang arbeidet for miljøfyrtårnsertifisering tidlig i år, sier daglig leder i Trapperingen, Espen Eriksen.

Han leder Trapperingen, som består av seks tradisjonsrike trappefabrikker lokalisert i hele Norge - fra Senja i nord til Agder i sør.

Daglig leder i Trapperingen Espen Eriksen med beviset på at hovedkontoret er sertifisert Miljøfyrtårn.

Mer inspirasjon