By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Plantet trær for tredje år på rad

I begynnelsen av september i år var Trapperingen igjen påskogplanting hos Fritzøe Skoger. For to år siden besluttet Trapperingen åplante ett tre for hver trapp de selger, og til sammen har trappekjeden nåplantet 15.300 trær!

Plantet trær for tredje år på rad

I begynnelsen av september i år var Trapperingen igjen påskogplanting hos Fritzøe Skoger. For to år siden besluttet Trapperingen åplante ett tre for hver trapp de selger, og til sammen har trappekjeden nåplantet 15.300 trær!

 

 

Små trær klare til å bli plantet. Når de vokser bruker dekarbon i klimagassen Co2.

Årets skogplanting foregikk hos Fritzøe Skoger i Siljankommune – en skogeiendom på hele 615.000 dekar, altså 615.000.000 kvadratmeter!430.000 dekar er produktivt, og her plantes det rundt 550 000planter årlig.Vel en prosent av det enorme volumet er det altså Trapperingen som besørger. Hverplanting som gjøres gjennom samarbeidet mellom Fritzøe Skoger og Trapperingenblir registrert hos Fritzøe slik at det er enkelt å finne tilbake til feltenesom blir plantet i Trapperingens navn.

 

En del av Trapperingens miljøsatsing

– For oss i Trapperingen er dette en del av en større miljøsatsing.Ved å plante ett tre for hver trapp vi selger, bidrar vi til litt mindreklimagasser i atmosfæren. Et tre bruker karbon fra Co2 når det vokser, ogholder på klimagassen også etter at det har blitt til en trapp. Det er førstnår treet brenner eller råtner at karbonet sendes ut i atmosfæren igjen, sier EspenEriksen, daglig leder i Trapperingen.

 


 Espen Eriksen i Trapperingen er med og planter trær for tredje år på rad. Antallet vokser for hvert år, og denne gangen ble 5.200 små treplanter satt i jorda. 

Tredje år med planting

Det er altså tredje gangen han er med på treplanting. Førsteåret ble det plantet 5000 trær, og det økte til 5.100 i fjor. I år plantet hansammen med Celina Mathiesen, driftsleder forskogkultur ved Fritzøe Skoger ogMathis Vestmar Poulsen, som er praksisstudent hos Fritzøe Skoger og til dagligstuderer ved Skovskolen, Københavns universitet. Den 8 uker gamle valpen Ellavar også med på oppdraget, og i år ble 5.200 små trær satt i jorda.

 

Trappekundene bidrar

– Når våre trappekunder får levert sin trapp, får de med etbevis på at deres trapp har bidratt til et tre i skogsfeltet. Årene mens treetvokser seg stort, vil det stå og ta opp karbon fra atmosfæren, så ved siden avå få et flott møbel i hjemmet sitt, gir trappekjøperen også et lite bidragmiljømessig, sier Espen Eriksen i Trapperingen.

Celina Mathiesen er ansvarlig for skogkulturen, og har enmaster i skogfag. Mathis Vestmar Poulsen er praksisstudent fra Skovskolen ved Københavnsuniversitet. Beaglevalpen Ella er bare 8 uker gammel, og ble tidlig krøkt nårdet gjelder skogplanting.

 

I begynnelsen av september i år var Trapperingen igjen påskogplanting hos Fritzøe Skoger. For to år siden besluttet Trapperingen åplante ett tre for hver trapp de selger, og til sammen har trappekjeden nåplantet 15.300 trær!

Mer inspirasjon