By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Plantet trær for tredje år på rad

I begynnelsen av september i år var Trapperingen igjen på skogplanting hos Fritzøe Skoger. For to år siden besluttet Trapperingen å plante ett tre for hver trapp de selger, og til sammen har trappekjeden nå plantet 15.300 trær!

Plantet trær for tredje år på rad

I begynnelsen av september i år var Trapperingen igjen på skogplanting hos Fritzøe Skoger. For to år siden besluttet Trapperingen å plante ett tre for hver trapp de selger, og til sammen har trappekjeden nå plantet 15.300 trær!

 

 

Små trær klare til å bli plantet. Når de vokser bruker de karbon i klimagassen Co2.

Årets skogplanting foregikk hos Fritzøe Skoger i Siljankommune – en skogeiendom på hele 615.000 dekar, altså 615.000.000 kvadratmeter! 430.000 dekar er produktivt, og her plantes det rundt 550 000planter årlig. Vel en prosent av det enorme volumet er det altså Trapperingen som besørger. Hver planting som gjøres gjennom samarbeidet mellom Fritzøe Skoger og Trapperingen blir registrert hos Fritzøe slik at det er enkelt å finne tilbake til feltene som blir plantet i Trapperingens navn.

 

En del av Trapperingens miljøsatsing

– For oss i Trapperingen er dette en del av en større miljøsatsing. Ved å plante ett tre for hver trapp vi selger, bidrar vi til litt mindre klimagasser i atmosfæren. Et tre bruker karbon fra Co2 når det vokser, og holder på klimagassen også etter at det har blitt til en trapp. Det er først når treet brenner eller råtner at karbonet sendes ut i atmosfæren igjen, sier Espen Eriksen, daglig leder i Trapperingen.

 


 Espen Eriksen i Trapperingen er med og planter trær for tredje år på rad. Antallet vokser for hvert år, og denne gangen ble 5.200 små treplanter satt i jorda. 

Tredje år med planting

Det er altså tredje gangen han er med på treplanting. Første året ble det plantet 5000 trær, og det økte til 5.100 i fjor. I år plantet han sammen med Celina Mathiesen, driftsleder for skogkultur ved Fritzøe Skoger og Mathis Vestmar Poulsen, som er praksisstudent hos Fritzøe Skoger og til daglig studerer ved Skovskolen, Københavns universitet. Den 8 uker gamle valpen Ella var også med på oppdraget, og i år ble 5.200 små trær satt i jorda.

 

Trappekundene bidrar

– Når våre trappekunder får levert sin trapp, får de med et bevis på at deres trapp har bidratt til et tre i skogsfeltet. Årene mens treet vokser seg stort, vil det stå og ta opp karbon fra atmosfæren, så ved siden av å få et flott møbel i hjemmet sitt, gir trappekjøperen også et lite bidrag miljømessig, sier Espen Eriksen i Trapperingen.

Celina Mathiesen er ansvarlig for skogkulturen, og har en master i skogfag. Mathis Vestmar Poulsen er praksisstudent fra Skovskolen ved Københavnsuniversitet. Beaglevalpen Ella er bare 8 uker gammel, og ble tidlig krøkt når det gjelder skogplanting.

 

Her kan du lese mer om Trapperingens satsing på bærekraft.

I begynnelsen av september i år var Trapperingen igjen på skogplanting hos Fritzøe Skoger. For to år siden besluttet Trapperingen å plante ett tre for hver trapp de selger, og til sammen har trappekjeden nå plantet 15.300 trær!

Mer inspirasjon