By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Bli kjent med våre ansatte

Tre Trapp i Sætre markerte nylig sitt 50-årsjubileum med brask og bram. Etter mange år med positiv utvikling har bedriften stor fremtidstro og ambisiøse planer for fremtiden. Sammen med søsknene, driver Tom Gokshol farens livsverk videre. Med fokus på industrialisering og automatisert produksjon har han mange spennende planer for bedriften.

Trapperingen B. Innvær AS ble etablert allerede i 1928.Kombinasjonen av lang håndverkserfaring og nyteknologi gjør fabrikken i stand til å levere høykvalitets-trapper basert på designmessige tradisjoner. Ved fabrikken i Bremnes er det 20 ansatte. Daglig lederKristian Innvær er tredje generasjon i bedriften, og det er nå mer enn 40 år siden han begynte å produsere trapper.

Kristian Innvær

Kristian Innvær

Daglig leder

Roy David Thorsen

Roy David Thorsen

Selger Rogaland

Mirjam Innvær

Mirjam Innvær

Selger / Showroom ansvarlig

Erich Halbmayr

Erich Halbmayr

Selger Hordaland

Roy Innvær

Roy Innvær

Teknisk tegner

Åse Innvær

Åse Innvær

Produksjonsleder

Jane Helen Furu

Jane Helen Furu

Fakturering / Regnskap

Siden midten av 80-tallet har det blitt produsert trapper hos familiebedriften i Tydal.Mye har skjedd både med trender, materialvalg og muligheter til utforming av trappene,men familien som leverer det ferdige resultatet er fremdeles den samme.

Trapperingen Vegårshei Trappeverksted ble etablert i1988, da Halvor Bjorkjendal startet opp trappeproduksjon sammen med sin far Egil. De første ti årene var fabrikk-lokalene en 120 kvadratmeter stor låve på Stokksundøyaved Sundet.I dag produseres trappene i topp moderne fabrikk iMyra på Vegårshei. Trapperingen Vegårshei Trappeverksted er fremdeles en familiebedrift. I dag er det Halvor som er eldstemann,
og med seg har han både sønnene Kurt Egil og Kenneth samt svigerdatteren Kari Anne Bjørkholt. Kurt Egil tok over som daglig leder i 2020. Til sammen er det ca. 18 stk vedfabrikken.

Trappefabrikken på Silsand åpnet dørene og startet trappe- produksjonen allerede i 1973. De første driftsåreneleverte de også vinduer, dører og andre småvarer tilkundene, før de i 1987 valgte å spesialisere seg på trappeproduksjon.

Roger Eik tok over familiebedriften i 1996, og han har produsert trapper i hele sitt liv. Det var faren, Karl Egil Eik, som grunnla bedriften i 1986, og de første produksjons-lokalene var ei lita løe i Vestrefjord. Den gangen het bedriften Vestrefjorden Trevare, og i mange år produserte de både trapper, vinduer og dører, før de gikk over til kun trappeproduksjon i 1999.

Karl Ivar Skare

Karl Ivar Skare

Selger proffmarked Romsdal og Oppland

Lars Berger

Lars Berger

Salg Innlandet

Inger Lise Bøe

Inger Lise Bøe

Salg/kontor

Odd Arne Rekdal

Odd Arne Rekdal

Salg/Konstruksjon/DAK/Reklamasjon


Celine Brekke

Celine Brekke

Salgs- og markedskoordinator