Salvi med oppbevaringsmoduler

Her er trappemodell Salvi som tett trapp med oppbevaringsmoduler under trappa: Ekstra garderobeplass og mindre rot! Trinn i 3-stav eik som er beiset i farge 02 hvit. Hver oppbevaringsmodul leveres med standard mål på 70 x 70 cm, med innvendig mål 64 x 64 cm. Modulene fås i de fleste tresorter og overflatebehandlinger. Hvitmalt er standard.

 • Vangetyper
 • Starttrinn
 • Tresort / Overflatebehandling
 • Returgelender
 • Anbefalte trappemål
 • Ny trapp

Vangetyper

Vangetype: Innstemt veggvange og underliggende frivange. Kode: ULF

Vangetype: Innstemt vegg og frivange. Kode: STANDARD

Vangetype: Underliggende vegg- og frivange. Kode: ULVF

Vangetype: Innstemt veggvange og vangeløs frivange. Kode: VLF

Vangetype: Midtstilt vange. Kode: MV

Vangetype: Underliggende veggvange og vangeløs frivange. Kode: ULVVLF

Vangetype: Skjult vegg- og frivange. Kode: SVVLF

Vangetype: Vangeløs frivange og innebygd veggvange, 90 mm tykke trinn. Kode: SVVLF90

Vangetype: Innstemt buet vegg- og frivange. Kode: BS

Vangetype: Innstemt buet veggvange og underliggende buet frivange. Kode: BSULF

Vangetype: Underliggende buet vegg- og frivange. Kode: BSULVF

Starttrinn

Klosstrinn

Tett, rett klosstrinn

Rett, åpent klosstrinn

Rett tett, klosstrinn med rett sokkel

Buet, åpent klosstrinn

Buet, tett klosstrinn med rett sokkel

Buet, tett klosstrinn med buet sokkel

Tresort

Valnøtt, 3stav

Furu, helstav kvist

Furu, 3stav

Bøk, 3stav

Bjørk, 3stav

Ask, helstav

Ask 3stav

Eik, helstav rustikk

Eik helstav

Eik, 3stav

Overflatebehandling

Maling

Mørk grå

Hvit S0500N

Hvit S0502Y

Beis

Eik, 3stav, hvit 01

Eik, 3stav, hvit 02

Eik, 3stav, hvit 03

Eik, 3stav, lys grå 04

Eik, 3stav, grå brun 05

Eik, 3stav, teak 09

Eik, 3stav, lys brun 06

Eik, 3stav, sort 11

Eik, helstav, hvit 01

Eik, helstav, hvit 02

Eik, helstav, hvit 03

Eik, helstav, lys grå 04

Eik, helstav, grå brun 05

Eik, helstav, lys brun 06

Eik, helstav, teak 09

Eik, helstav, valnøtt 10

Eik, helstav, sort 11

Furu, 3stav, hvit 03

Furu, 3stav, gråbrun 05

Furu, 3stav, lys brun 06

Furu, 3stav, teak 09

Furu, 3stav, valnøtt 10

Furu, 3stav, merbau 07

Furu, 3stav, brun

Furu, stav sort 11

Ask, helstav, hvit 02

Ask, helstav, sort 11

Bjørk, 3stav valnøtt

Eik, 3stav merbau 07

Returgelender

Alle trapper blir levert ihht. regelverk med håndløper på vegg.

Modell June med glass som fungerer som er returgelender og vegg. Det gir et lyst og åpent trapperom.

Returgelender med kombinasjon av stålspiler og glass.

Modell Fennikel med returgelender med stålspiler og håndløper i eik. Langt returgelender som her krever flere stolper.

Returgelender med hvitmalte spiler. Legg merke til hvor elegant spiler møter vange og rekkverk.

Returgelender med stålspiler og hvitmalt håndløper.

Returgelender med profilerte spiler.

Anbefalte trappemål

Prosjekteringen av trapperommet er en forutsetning for å få en trapp som er god å gå i, og ikke minst en trapp som tilfredsstiller kravene i Byggeforskriften. De siste årene har det vært en tendens til tykkere bjelkelag grunnet bl.a. tekniske installasjoner. Dette fører til økt etasjehøyde, behov for flere opptrinn, og derfor også større areal som må avsettes til trappen.

Her er angitt anbefalte mål (i cm) på trapper til boliger. Forutsatt etasjehøyde maks 277 cm og 15 opptrinn. (Ved større etasjehøyder bør antall opptrinn økes, og det må derved også avsettes større areal til trappen.) Vekslingsåpningen bør ha en bredde på minimum 97 cm, ferdig kledd.

Krav til trapperom

Sjekkliste- bygging av trapperom

 • Vekselkant må ha nødvendig fasthet for skruing.
 • Stender i etasje over for feste av vegghandlist, plasseres 300mm tilbake fra vekselkant. (2 etg)
 • Det må benyttes stendere av tre. Betong kan og benyttes.
 • Ved horisontal lekting på yttervegg må det “kubbes” med vertikale spikerslag C-C 300. Alternativt kan det plates med 15 mm x-finer før endelig veggkledning.
 • Lettbetong og lettklinker kan normalt benyttes, men ikke der bæring av trapp i hovedsak blir overført til vegg.
 • Vannbåren varme eller øvrige innstallasjoner i gulv må legges minimum 150 mm fra vekselkant.
 • Trinnlydplater skal ligge med fast (limt) treramme rundt trapperommet.
 • Returgelender må festes til gulv selv om det er parkett eller heltre gulv.
 • Enkelte trappemodeller krever dobbel vekselbjelke eller limtredrager langs vekselkant. (evt. sideveis avstivning)

Hva må være klar til måltaking?

 • Ryddet trapperom.
 • Ferdig kledde, og helst ferdig sparkla vegger og vekselkant.
 • Dersom måltaking skjer på stenderverk har kunden ansvaret for målene.
 • Gulv skal være ferdig avrettet og evt. spon skal være lagt.
 • Det er ikke nødvendig at parkett eller flis er lagt. Tykkelse på flis og parkett må oppgis ved bestilling.
 • Eventuelt skjulte rør må påvises av kunde ettersom vanger, håndlister og stolper festes til vegg og stendere. Min 40 mm tilgjengelig skruefeste.
 • Vegger skal være i vinkel og lodd, og gulv i vater ihht. normalkrav i NS 3420.

Råd

 • Det bør ikke legges varme i gulv under trappen.
 • Varmepumpe under trapp frarådes.
 • Trapp bør ikke klees inn (egne rom under trapp)

Når du skal ta mål selv

Før du sender oss en forespørsel på trapp er det viktig å nøyaktig måle opp trapperommet. Det er størrelsen på trappehullet som legger føring for hvilke trappeløp som passer. Trappeløpene har forskjellig krav til plass, se bilder under. Det er viktig å huske på at målene må inkludere eventuelle gips og panelplater hvis du ikke har kledd rommet ferdig ved måltaking.

Trappens høyde måles fra ferdig gulv nede til ferdig gulv i etasjen over. Foran første trinn må det være minimum 200 cm høyde, hvis ikke risikerer man å stange hodet i taket når man går i trappa. Frem til vegg eller dør bør det være minimum 100 cm for å sikre god fremkomst.

For å angi hvilken vei trappa går på skissen tegner du inn en pil i trappen som viser gangretningen nedenfra og opp.

Mål og dimensjoner

En optimal trapp har inntrinn som er minimum 25 cm i ganglinje. I tillegg skal denne ligge minst 30 cm fra trappens ytre begrensning. Stigningsvinkelen bør være 30-36°. Summen av to opptrinn og ett inntrinn bør være 60-64 cm. Se også trappemanualen fra Norsk trevare.

Ny trapp

Trapperingen tilbyr trapper innenfor kategoriene basis, moderne, tradisjon, klassisk, i tillegg til utetrappene. Innenfor kategoriene er det et stort antall trappemodeller, og det er kombinasjonen stolpe - håndløper - spile som definerer trappemodellen. Valg av vange, dvs innstemt, underliggende eller usynlig vange, er blant valgene du tar når du kjøper trapp. Om trappen skal være åpen eller tett, har betydning for det visuelle inntrykket, og også rent praktisk. En åpen trapp er luftigere, mens en tett trapp kan gi muligheter for oppbevaringsløsninger under trappa. 

Her er en sjekkliste for hvordan du går fram ved kjøp av ny trapp:

 • Normalt er det rommet som avgjør trappetypen, dvs om det passer best med rett trapp, 90-graders svingtrapp eller 180 graders svingtrapp. Ved valg av ny trapp har du mulighet til å påvirke vinkel, plassering og eventuelt flytting av vegger i rommet.
 • Avtal et hjemmebesøk med oss tidlig i prosessen. Ved å sette av ca. 30 min kan vi veilede og gi nyttige råd til valg av modell, vinkel på trapp, returgelender, belysning eller avslutning på trinn. Vi har montert mange trapper og har et godt øye for gode løsninger. Det er også mulig å sende hus tegninger med trappemål og valg av modell til oss på epost.
 • Send informasjon om trappemodell, overflatebehandling og andre valg du ønsker til oss.
 • Sammen med et komplett pristilbud får du også 3D-tegninger av trappen.
 • Når du er fornøyd med valgene dine sender du oss en skriftlig bekreftelse på bestillingen og vi setter i gang produksjonen. Fra ordrebekreftelse til ferdig montert trapp har vi kun 4 ukers leveringstid.
 • Våre montører ferdigstiller trappen på en dag. Mange hus leverandører har erfaring med montering av trapper. Det er også mulig å montere selv.
 • Kjekt med ekstra garderobeplass.
  Kjekt med ekstra garderobeplass.